UVENT-M-S 

UVENT-S is designed with a focus on patient safety, comfort, and reliability

UVENT-M-S je kompaktný a s rozmermi, ktoré ho predurčujú na použitie v sanitných vozidlách a zároveň umožňuje využiť personalizovanú ventiláciu aj počas transportu pacienta.

UVENT-M-S je navrhnutý so zameraním na bezpečnosť pacienta, pohodlie a spoľahlivosť.

 

 

 • UVENT-M-S je ventilátor s modernou softvérovou a hardvérovou architektúrou, ktorá umožňuje flexibilnú integráciu v rámci pracovných postupov JIS.
 • Transportný ventilátor UVENT-M-S má stupeň ochrany IPx34 a špeciálne riešenie pre rýchle upevnenie v sanitných vozidlách bez obmedzovania procesu ventilácie počas transport v nemocnici alebo mimo nej.
 
 • Kyslíkový sensor nevyžaduje kalibráciu a jeho používanie nie je časovo ohraničené.
 • Prevádzka s akýmkoľvek dostupným zdrojom kyslíka.
 • Široká škála komunikačných rozhraní pre integráciu dát do nemocničného informačného systému.
 • Digitálne monitorovanie respiračnej mechaniky,
  monitorovanie výmeny plynov, vitálnych funkcií pacienta.

UVENT-M-S — ventilátor triedy expert na podporu dýchania všetkých vekových skupín pacientov

UVENT-M-S má turbínový prietokový generátor, ktorý umožňuje podporovať dýchanie pacienta bez nutnosti byť na vstupe pripojený na zdroj stlačených plynov a pri prevádzke može byť použitý akýkoľvek dostupný zdrojom kyslíka (s nízkym alebo vysokým tlakom). Vysoký prietok a generovanie len minimálneho hluku počas prevádzka umožňuje udržiavať vyhovujúce prostredie pre zdravotnícky personál a pacientov .

Všestranné možnosti podpory dýchania doplnené integrovaným systémom monitorovania vitálnych signálov umožňujú získať úplný obraz o mechanike dýchania pacienta, účinnosti difúzie plynov a stave kardiovaskulárneho systému.

Energeticky nezávisla pamäť umožňuje ukladanie všetkých záznamov a sledovaných dát, vrátane denníka udalostí, ktoré zobrazuje všetky zmeny ventilácie, alarmov a servisných informácií.

 • LED dotykový displej a ďalšia konfigurovateľná pracovná plocha.
 • Využitie dotykovej obrazovky a otočného prepínača — pohodlie pri výbere a nastavení vstupných dát a parametrov.
 • Ergonomická rukoväť na prenášanie zariadenia.
 • Po odpojení od siete využívajúc vstavané dobíjateľné Li-ion batérie.
 • Kyslíkový sensor nevyžaduje kalibráciu a jeho používanie nie je časovo ohraničené.
 • Automatické prepínanie medzi dostupnými zdrojmi kyslíka a elektrickej energie.
 • Prevádzka s akýmkoľvek dostupným zdrojom kyslíka.
 • Široká škála komunikačných rozhraní pre integráciu dát do nemocničného informačného systému.

Vylepšené schopnosti sieťového pripojenia umožňujú integráciu dát do nemocničného informačného system, alebo pripojenia na miestny systém privolania zdravotnej sestry, alebo automatizovanej anesteziologickej pracovnej stanice použijúc Wi-Fi technológia, LAN sieť, alebo sériových dátových vstupov.

Multimediálne rozhrania umožňujú prenos a ukladanie údajov z/na externých zdrojov — USB, MicroSD atď.
UVENT-M-S má širokú škálu dostupných režimov tlaku, kontrolovaného objemu a inteligentných režimov ventilácie:

 • VC — objemovo regulovaná ventilácia — Assist/Control
 • PC — ventilácia riadená tlakom — Assist/Control
 • PCVT — ventilácia riadená tlakomzaručený objemom pri najnižšom možnom tlaku v dýchacích cestách
 • TCPL — časovo cyklovaná tlakovo obmedzená ventilácia
 • VC-SIMV — objemovo riadená synchronizovaná intervalo zástupná ventilácia
 • PC-SIMV — tlakovo riadená synchronizovaná intervalovo zástupná ventilácia
 • PCVT-SIMV —riadená tlakom zaručený objemom synchronizovanáintervalovo zástupná ventilácia
 • BiPPV/APRV — ventilácia na dvoch tlakových hladinách / ventilácia uvoľnením tlaku v dýchacích cestách
 • CPAP — kontinuálny pretlak v dýchacích cestách
 • HFOT — kyslíková terapia s vysokým prietokom
 • nCPAP — nazálna CPAP
 • PS — tlaková podpora ventilácie
 • VS — zaručený objem pri najnižšom možnom tlaku v dýchacích cestách – podporovaná ventilácia
 • APNEA — ventilácia apnoe (objemový alebo tlakový režim)
 • AdVent — inteligentný režim prispôsobivej (adaptívnej) ventilácie, uzavretý cyklus založený na minútových nastaveniach ventilácie
 • ProVent —inteligentný režim protektivnej adaptívnej ventilácie,objemovo regulovany uzavretý cyklus založený na minútových nastaveniach ventilácie
 • CPR — Cardio-pulmonary resuscitation ventilation during chest compressions

Pridané vlastnosti:

 • AutOfunction – automatic adjustment and maintain of optimal, minimum-possible oxygen concentration in breathing mixture, which is sufficient to keep SpO2 level within specified target range. Available with Masimo SET®
 • SIGH – periodické nafúknutie pľúc
 • Zadržanie nádychu / výdychu – určený pre dýchacie manévre a diagnostické postupy
 • Automatické zálohovanie apnoe pokračuje v prípade spontánneho dýchania
 • Nebulizujúci systém
 • 100% kyslíkové preplachovanie a automatické odsávanie
 • Pľúcny manéver PV-tool a diagnostické nástroje
 • Kompenzácia odporu tracheálnej trubice
 • Dodatočný kanál sledovania tlaku (Pes, Ptr, Pcuff )
 • Počiatočné nastavenia ventilácie na základe antropometrických parametrov pacienta
 • Pohotovostný režim
 • Krátky a plný výkon pre vlastný test
 • Automatická detekcia a kompenzácia dýchacieho okruhu
 • Vizualizácia a analýza respiračnej námahy pacienta
 • Vizualizácia a analýza respiračnej aktivity pacienta, životne dôležitých funkcií a energetického metabolizmu
 • Jeho prídavná obrazovka umožňuje zobrazenie obrazu z externého videolaryngoskopu a PoC ultrazvukovej sondy pre dosiahnutie optimálnej vizualizácie diagnostického záznamu
Ventilátor UVENT-M-S zahŕňa pokročilé sledovanie dýchacej mechaniky, vitálnych funkcií a bezpečnosti pacienta.

Grafické škálovateľné monitorovanie:

 • Tlaková krivka
 • Krivka toku
 • Objemová krivka
 • Kapnografia
 • Fotopletysmografia
 • Prietokový / objemový okruh
 • Tlakový / prietokový okruh
 • Tlakový / objemový okruh
 • Objemový / PeCO2 okruh

Digitálne monitorovanie respiračnej mechaniky:

 • Tlak v dýchacích cestách v rôznych fázach dýchacieho cyklu
 • Paux (pomocný) tlakový kanál
 • Meranie prietoku v rôznych fázach dýchacieho cyklu
 • Nádychový / výdychový dychový objem
 • Prirodzené / spontánne minútové dýchanie
 • Celková / spontánna dychová frekvencia
 • Časové parametre a konštanty dýchacieho cyklu
 • Statické a dynamické dodržiavanie / zhoda
 • Elasticita pľúcneho tkaniva
 • Odolnosť dýchacích ciest v rôznych fázach dýchacieho cyklu
 • Vypočítané parametre anatomického mŕtveho priestoru a jeho vzťahy
 • Namerané a relatívne parametre netesností
 • Výpočet práce dýchania pacienta / ventilátora počas ventilácie

Monitorovanie výmeny plynov:

 • Nádychové / výdychové meranie koncentrácie kyslíka ultrazvukovým senzorom bez obmedzenia živitnosti (voliteľne dostupné alternatívne technológie merania FiO2 / EtO2)
 • Nádychové / výdychové meranie CO2 pomocou technológie z hlavného prúdu alebo vedľajšieho prúdu (Capnostat5™/LoFlo™)
 • Meranie minútovej produkcie CO2
 • Pulzná oximetria pomocou Masimo SET® alebo Nellcor™ Oximax™

Monitorovanie vitálnych funkcií pacienta:

 • Pulzová frekvencia s PLE
 • SpO2 Masimo SET® alebo Nellcor ™ Oximax ™
 • FiCO2 / EtCO2 Capnostat ™ / LoFlo ™

Pamäť a trendy:

 • 72 hodín stupnicovo usporiadaných trendov pre všetky sledované údaje
 • Záznam grafických a číselných údajov pre podrobnú analýzu
 • Umožňuje nahrať a zobraziť referenčnú slučku
 • Obsahuje denník udalostí, ktorý zobrazuje všetky zmeny ventilácie, alarmov a servisných informácií
 • Umožňuje export údajov z ventilátora na externé zariadenia

Systém bezpečnosti pacienta je zabezpečený duplikáciou senzorov, pohonov a situačných algoritmov ventilátora UVENT-S, ktorý zabezpečuje stabilnú ventiláciu a ochranu dýchacích ciest pacienta:

 • Inovatívny prístup k riadeniu toku v riadiacom systéme umožňuje prevádzku ventilator v podmienkach s nízkymi tlakmi vstupných plynov
 • Automatická kompenzácia úniku tlaku
 • Automatické prepínanie medzi dostupnými zdrojmi stlačených plynov, ako aj zdrojov elektrickej energie
 • Samočinné zapnutie testu napájania, ako aj automatické testy počas ventilácie
 • Monitorovanie FiO2 senzorom s neobmedzenou životnosťou, bez nutnosti kalibrovať ultrazvukový senzor kyslíka
 • Stabilizovaná pamäť s uložením všetkých údajov a nastavení po vypnutí zariadenia
 • Prevádzka zo zabudovaných záložných batérií
 • Audiovizuálne a textové alarmy na riadne informovanie zdravotníckeho personálu
REMOTE UVENT — prioritou spoločnosti je poskytnutie inovatívnej technológií, ktorá poskytuje efektívnu servisnú podporu a včasnú obsluhu ventilátorov. Zvláštnu pozornosť venujeme rozvoju vzdialených riešení servisnej podpory ventilátorov UVENT-S na strane zákazníka.

Výhody pri prevádzke a údržbe:

 • Dizajn ventilátorov UVENT-S bol zameraný na minimalizáciu servisných nákladov pre koncového uživateľa, ako aj maximálne rozšírenie stabilného výkonu ventilator.
 • Minimálne použitie spotrebných materiálov – znížený počet pravidelne menených súčiastok – kyslíkový ultrazvukový sensor nevyžaduje pravidelnú výmenu a kalibráciu, čerpadlo kompresora nevyžaduje počas celej doby prevádzky žiadnu špeciálnu údržbu, čo výrazne zjednodušuje prevádzku a údržbu ventilátorov UVENT-S.
 • Technológia REMOTE UVENT poskytuje neobmedzené možnosti pri vykonávaní diagnostiky na diaľku, opravy, nastavovania a aktualizácie softvéru bez toho, aby Vás musel navštíviť kvalifikovaný biomedicínsky inžinier.

REMOTE UVENT — zabezpečuje zníženie nákladov na servisné služby a skracuje na minimum čas spracovania Vašej žiadosti o službu.

REMOTE UVENT — Diagnostiku a údržbu je možné vykonať z ľubovoľného vzdialeného miesta pripojením ventilator k internetu.

REMOTE UVENT — profesionálna podpora servisu kedykoľvek, bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa ventilator nachádza.