UVENT-A-S 

• Nová generácia JIS ventilátora používajúci stlačené plyny

• Klasické a inteligentné režimy ventilácie pre novorodencov, pediatrických a dospelých pacientov

• Garantovaná životnosť kyslíkového senzora počas dizajnovanej doby životnosti prístroja;

• Diagnostická a servisná podpora za využitia vzdialeného prístupu.

 

UVENT-S bol navrhnutý pre poskytnutie komfortnej podpory dýchania vo všetkých štádiách dychovej nedostatočnosti pacienta. Bezpečná podpora dýchania sa v poslednom desaťročí stala celosvetovou prioritou.

Na zlepšenie bezpečnosti pacienta musia byť ventilátory schopné integrácie so všetkými ostatnými technológiami pri lôžku. UVENT-A-S s rozhraním kompatibilným s externými zariadeniami, ako je prídavný 22-palcový displej, pacientsky monitor, video-laryngoskopy a ultrazvukové sondy Point of Care.

 • UVENT-A-S je sofistikovaná stanica respiračnej podpory s modernou softvérovou a hardvérovou architektúrou, ktorá umožňuje flexibilnú integráciu v rámci pracovných postupov JIS.
 • UVENT-A-S má dva vysoko kontrastné farebné displeje s pokročilou technológiou UniScreen. Preto nie ste limitovaný v vizualizácie údajov – zamerajte svoju pozornosť na pacienta.
 • UVENT-A-S je navrhnutý tak, aby zabezpečoval personalizovanú  dychovú terapiu pacientov a súčasne poskytoval lekárom údaje o dynamike pacientovho dýchania a  ostatných monitorovaných parametroch, ktoré poskytujú spätnú väzbe o efektivite ventilačnej terapie.

UVENT-A-S — ventilátor triedy expert na podporu dýchania všetkých vekových skupín pacientov

UVENT-A-S má pneumatický prietokový generátor, ktorý pripojený na zdroj stlačených plynov. Vysoký prietok a generovanie len minimálneho hluku počas prevádzka umožňuje udržiavať vyhovujúce prostredie pre zdravotnícky personál a pacientov.

Všestranné možnosti podpory dýchania doplnené integrovaným systémom monitorovania vitálnych signálov umožňujú získať úplný obraz o mechanike dýchania pacienta, účinnosti difúzie plynov a stave kardiovaskulárneho systému.

Energeticky nezávisla pamäť umožňuje ukladanie všetkých záznamov a sledovaných dát, vrátane denníka udalostí, ktoré zobrazuje všetky zmeny ventilácie, alarmov a servisných informácií.

 • LED dotykový displej a ďalšia konfigurovateľná pracovná plocha
 • Využitie dotykovej obrazovky a otočného prepínača — pohodlie pri výbere a nastavení vstupných dát a parametrov
 • Ergonomická rukoväť na prenášanie zariadenia
 • Stojan na kolesách na umožňuje bezpečnú prepravu ventilátora v rámci oddelenia
 • Po odpojení od siete využívajúc vstavané dobíjateľné Li-ion batérie
 • Kyslíkový sensor nevyžaduje kalibráciu a jeho používanie nie je časovo ohraničené
 • Automatické prepínanie medzi dostupnými zdrojmi stlačených plynov a elektrickej energie
 • Kompaktný kompresor zabudovaný do vozíka
 • Široká škála komunikačných rozhraní pre integráciu dát do nemocničného informačného systému
 • Ergonomicky upravený pracovný priestor — košík, držiak dýchacieho okruhu pacienta, zdravotnícka montážna lišta, elektrickéá rozdvojka .

Vylepšené schopnosti sieťového pripojenia umožňujú integráciu dát do nemocničného informačného system, alebo pripojenia na miestny systém privolania zdravotnej sestry, alebo automatizovanej anesteziologickej pracovnej stanice použijúc Wi-Fi technológia, LAN sieť, alebo sériových dátových vstupov.

Multimediálne rozhrania umožňujú prenos a ukladanie údajov z/na externých zdrojov — USB, MicroSD atď
UVENT-A-S má širokú škálu dostupných režimov tlaku, kontrolovaného objemu a inteligentných režimov ventilácie:

 • VC — objemovo regulovaná ventilácia — Assist/Control
 • PC — ventilácia riadená tlakom — Assist/Control
 • PCVT — ventilácia riadená tlakomzaručený objemom pri najnižšom možnom tlaku v dýchacích cestách
 • TCPL — časovo cyklovaná tlakovo obmedzená ventilácia
 • VC-SIMV — objemovo riadená synchronizovaná intervalo zástupná ventilácia
 • PC-SIMV — tlakovo riadená synchronizovaná intervalovo zástupná ventilácia
 • PCVT-SIMV —riadená tlakom zaručený objemom synchronizovanáintervalovo zástupná ventilácia
 • BiPPV/APRV — ventilácia na dvoch tlakových hladinách / ventilácia uvoľnením tlaku v dýchacích cestách
 • CPAP — kontinuálny pretlak v dýchacích cestách
 • HFOT — kyslíková terapia s vysokým prietokom
 • nCPAP — nazálna CPAP
 • PS — tlaková podpora ventilácie
 • VS — zaručený objem pri najnižšom možnom tlaku v dýchacích cestách – podporovaná ventilácia
 • APNEA — ventilácia apnoe (objemový alebo tlakový režim)
 • AdVent — inteligentný režim prispôsobivej (adaptívnej) ventilácie, uzavretý cyklus založený na minútových nastaveniach ventilácie
 • ProVent —inteligentný režim protektivnej adaptívnej ventilácie,objemovo regulovany uzavretý cyklus založený na minútových nastaveniach ventilácie
 • CPR — Cardio-pulmonary resuscitation ventilation during chest compressions

Pridané vlastnosti:

 • AutOfunction – automatic adjustment and maintain of optimal, minimum-possible oxygen concentration in breathing mixture, which is sufficient to keep SpO2 level within specified target range. Available with Masimo SET®
 • SIGH – periodické nafúknutie pľúc
 • Zadržanie nádychu / výdychu – určený pre dýchacie manévre a diagnostické postupy
 • Automatické zálohovanie apnoe pokračuje v prípade spontánneho dýchania
 • Nebulizujúci systém
 • 100% kyslíkové preplachovanie a automatické odsávanie
 • Pľúcny manéver PV-tool a diagnostické nástroje
 • Kompenzácia odporu tracheálnej trubice
 • Dodatočný kanál sledovania tlaku (Pes, Ptr, Pcuff )
 • Počiatočné nastavenia ventilácie na základe antropometrických parametrov pacienta
 • Pohotovostný režim
 • Krátky a plný výkon pre vlastný test
 • Automatická detekcia a kompenzácia dýchacieho okruhu
 • Vizualizácia a analýza respiračnej námahy pacienta
 • Vizualizácia a analýza respiračnej aktivity pacienta, životne dôležitých funkcií a energetického metabolizmu
 • Jeho prídavná obrazovka umožňuje zobrazenie obrazu z externého videolaryngoskopu a PoC ultrazvukovej sondy pre dosiahnutie optimálnej vizualizácie diagnostického záznamu
Ventilátor UVENT-A-S zahŕňa pokročilé sledovanie dýchacej mechaniky, vitálnych funkcií a bezpečnosti pacienta.

Grafické škálovateľné monitorovanie:

 • Tlaková krivka
 • Krivka toku
 • Objemová krivka
 • Kapnografia
 • Fotopletysmografia
 • Prietokový / objemový okruh
 • Tlakový / prietokový okruh
 • Tlakový / objemový okruh
 • Objemový / PeCO2 okruh

Digitálne monitorovanie respiračnej mechaniky:

 • Tlak v dýchacích cestách v rôznych fázach dýchacieho cyklu
 • Paux (pomocný) tlakový kanál
 • Meranie prietoku v rôznych fázach dýchacieho cyklu
 • Nádychový / výdychový dychový objem
 • Prirodzené / spontánne minútové dýchanie
 • Celková / spontánna dychová frekvencia
 • Časové parametre a konštanty dýchacieho cyklu
 • Statické a dynamické dodržiavanie / zhoda
 • Elasticita pľúcneho tkaniva
 • Odolnosť dýchacích ciest v rôznych fázach dýchacieho cyklu
 • Vypočítané parametre anatomického mŕtveho priestoru a jeho vzťahy
 • Namerané a relatívne parametre netesností
 • Výpočet práce dýchania pacienta / ventilátora počas ventilácie

Monitorovanie výmeny plynov:

 • Nádychové / výdychové meranie koncentrácie kyslíka ultrazvukovým senzorom bez obmedzenia živitnosti (voliteľne dostupné alternatívne technológie merania FiO2 / EtO2)
 • Nádychové / výdychové meranie CO2 pomocou technológie z hlavného prúdu alebo vedľajšieho prúdu (Capnostat5™/LoFlo™)
 • Meranie minútovej produkcie CO2
 • Pulzná oximetria pomocou Masimo SET® alebo Nellcor™ Oximax™

Monitorovanie vitálnych funkcií pacienta:

 • Pulzová frekvencia s PLE
 • SpO2 Masimo SET® alebo Nellcor ™ Oximax ™
 • FiCO2 / EtCO2 Capnostat ™ / LoFlo ™

Pamäť a trendy:

 • 72 hodín stupnicovo usporiadaných trendov pre všetky sledované údaje
 • Záznam grafických a číselných údajov pre podrobnú analýzu
 • Umožňuje nahrať a zobraziť referenčnú slučku
 • Obsahuje denník udalostí, ktorý zobrazuje všetky zmeny ventilácie, alarmov a servisných informácií
 • Umožňuje export údajov z ventilátora na externé zariadenia

Systém bezpečnosti pacienta je zabezpečený duplikáciou senzorov, pohonov a situačných algoritmov ventilátora UVENT-S, ktorý zabezpečuje stabilnú ventiláciu a ochranu dýchacích ciest pacienta:

 • Inovatívny prístup k riadeniu toku v riadiacom systéme umožňuje prevádzku ventilator v podmienkach s nízkymi tlakmi vstupných plynov
 • Automatická kompenzácia úniku tlaku
 • Automatické prepínanie medzi dostupnými zdrojmi stlačených plynov, ako aj zdrojov elektrickej energie
 • Samočinné zapnutie testu napájania, ako aj automatické testy počas ventilácie
 • Monitorovanie FiO2 senzorom s neobmedzenou životnosťou, bez nutnosti kalibrovať ultrazvukový senzor kyslíka
 • Stabilizovaná pamäť s uložením všetkých údajov a nastavení po vypnutí zariadenia
 • Prevádzka zo zabudovaných záložných batérií
 • Audiovizuálne a textové alarmy na riadne informovanie zdravotníckeho personálu
REMOTE UVENT — prioritou spoločnosti je poskytnutie inovatívnej technológií, ktorá poskytuje efektívnu servisnú podporu a včasnú obsluhu ventilátorov. Zvláštnu pozornosť venujeme rozvoju vzdialených riešení servisnej podpory ventilátorov UVENT-S na strane zákazníka.

Výhody pri prevádzke a údržbe:

 • Dizajn ventilátorov UVENT-S bol zameraný na minimalizáciu servisných nákladov pre koncového uživateľa, ako aj maximálne rozšírenie stabilného výkonu ventilator.
 • Minimálne použitie spotrebných materiálov – znížený počet pravidelne menených súčiastok – kyslíkový ultrazvukový sensor nevyžaduje pravidelnú výmenu a kalibráciu, čerpadlo kompresora nevyžaduje počas celej doby prevádzky žiadnu špeciálnu údržbu, čo výrazne zjednodušuje prevádzku a údržbu ventilátorov UVENT-S.
 • Technológia REMOTE UVENT poskytuje neobmedzené možnosti pri vykonávaní diagnostiky na diaľku, opravy, nastavovania a aktualizácie softvéru bez toho, aby Vás musel navštíviť kvalifikovaný biomedicínsky inžinier.

REMOTE UVENT — zabezpečuje zníženie nákladov na servisné služby a skracuje na minimum čas spracovania Vašej žiadosti o službu.

REMOTE UVENT — Diagnostiku a údržbu je možné vykonať z ľubovoľného vzdialeného miesta pripojením ventilator k internetu.

REMOTE UVENT — profesionálna podpora servisu kedykoľvek, bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa ventilator nachádza.