UM 300-20-S

Výhodná voľba pre operačné sály

Nová úroveň kontinuálneho monitorovania pacienta a zabezpečenia neprerušeného dohľadu nad všetkými fázami o jeho zdravotnú starostlivosť. Vizualizácia údajov na 20“ displeji v HD.

Najefektívnejšia konfigurácia monitorovania v jednom zariadení — ultra tenká dotyková obrazovka (20″) pre JIS, OS.

• Široká škála parametrov v základnej konfigurácii

• Rozšírené parametre monitorovania, ktoré možno jednoducho pridať a nastaviť pomocou technológie UniPort™

• Užívateľsky prívetivé rozhranie

• Efektívny dizajn

• Jednoduché dodržiavanie hygienických noriem

• Špeciálne montážne riešenie pre ambulanciu, lôžko pacienta a madlo

Viac informácií o produkte

Brožúra (PDF, EN, 1.8M) Na stiahnutie
Výhodná voľba pre operačné sály, kde štandardná veľkosť obrazovky nepostačuje  na dostatočné zobrazenie monitorovaných údajov. Inovatívne vlastnosti:
 • Prepojenie s centrálnou monitorovacou stanicou UNET™ poskytuje nepretržité monitorovanie bez výpadkov, správu databáz pacientov a vzdialený prístup k dôležitým údajom.
 • UniScreen™ – rozšírené monitorovanie na dvoch individuálne prispôsobiteľných obrazovkách.
 • UniViewer — vzdialený prístup k údajom monitorovaného pacienta pomocou mobilných zariadení (cez UNET™).
 • Bed-to-Bed prehliadač — získajte prístup k údajom pacienta z ktoréhokoľvek iného pacientskeho monitora UM 300-S, ktorý je pripojený do tej istej UNET™ siete.
 • Generovanie správ vo formáte PDF s možnosťou ukladania údajov na externý USB flash disk a/alebo ich tlač na sieťovej tlačiarni.
 • Elektronická anestetická karta — umožňuje zaznamenávať aktuálne udalosti počas operácie pacienta; napríklad zaznamenávanie množstva a druhu podávaných liekov a reakcie pacienta na ne.
Funkcie:
 • Univerzálna technológia konektorov UniPort™ — rozšírená sada kompaktných meracích modulov pripojených k monitoru káblom, ktorý automaticky detekuje typ pripojeného snímača
 • Plug-and-play — maximálna flexibilita a rýchla pripravenosť na nové klinické situácie
 • U Extrémne štíhlý dizajn, hrúbka tela len 5 cm
 • Jedinečná prispôsobivosť pripojenia sa do siete
 • TFT 20" dotykový displej
 • Hrúbka tela len 5 cm
 • Vstavaný modul Wi-Fi
 • Automatické prepnutie z kábla na bezdrôtové pripojenie
 • OxiCRG
 • 12-zvodové EKG, analýza ST segmentu, analýza arytmií
 • Režimy zobrazenia údajov: štandardné, veľké čísla, mini-trendy
 • Variabilita srdcovej frekvencie
 • Kalkulačka pre výpočet dávky lieku a rýchlosť infúzie, ventilácie, potreby kyslíka a modifikovania hemodynamických parametrov
 • Súčasné zobrazenie viac ako 12 kriviek v reálnom čase
 • Možnosť individuálne nastavého zobrazenia jednotlivých parametrov na disleji (používateľské profily)
 • Vnútorná pamät – záznam až 720 hodín trendov pre všetky monitorované parametre
 • Indikátor alarmu detekovateľný v širokého zábere (až do 360 °)
 • Port pre SD kartu a 2xUSB pre ukladanie dát veľkého objemu a trendov
 • Možnosť pripojiť externý displaj
 • Vstavaná rukoväť
 • Multifunkčný systém pre upevnenie monitora
 • Interné nabíjateľné batérie
Základná integrovaná sada monitorovaných parametrov:
 • 3-5 kanalove EKG
 • SpO2 snímaný pomocou technológie Masimo SET® alebo Nellcor™ OxiMax™
 • Neinvazívne meranie TK — SMART NIBP
 • 2 kanalý pre meranie telesnej teploty
 • Frekvencia dýchania
 • Srdcová frekvencia
 • CO2 meraný z hlavného alebo vedľajšieho prúdu
UniPort™ technológia umožňuje pripojiť ďalšie externé moduly pre rozšírenie škály monitorovaných parametrov:
 • 12- kanálové EKG
 • Multigas (N2O, CO2, Hal, Iso, Enf, Sev, Des / O2 merané z hlavného alebo vedľajšieho prúdu)
 • Monitorovanie hĺbky anestézie (modul BIS™), EEG modul
 • IBP (invazívne meranie TK až 4 kanálmi)
 • Meranie hlavných hemodynamických parametrov pomocou termodilúcie (C.O.)
 • Neinvazívne monitorovanie centrálnych hemodynamických parametrov pomocou ICG
 • Monitorovanie úrovne neuromuskulárneho prenosu (NMT)
 • Modul amplitúdovo integrovaného EEG (CFM)
Technológia viacúčelových konektorov umožňuje vytvoriť najefektívnejšiu konfiguráciu monitorovaných parametrov — nie viac a nie menej, ako je to potrebné v každej situácii pre každého pacienta. Všetky rozšírené možnosti monitorovania sú jednoducho prepojené modulmi v káblami s ktorýmkoľvek Uniportom. Monitor automaticky identifikuje pripojené moduly a obrazovke sa objaví nové okno monitorovaných parametrov. Moduly rozšírenej sady monitorovaných parametrov su pripojené prostredníctvom.

UniPort™ technológie:
 • 12-zvodové EKG
 • CO2 (merané z hlavného alebo vedľajšieho prúdu)
 • Multigas (N2O, CO2, Hal, Iso, Enf, Sev, Des / O2 - z hlavného alebo vedľajšieho prúdu)
 • Monitorovanie hĺbky anestézie (modul BIS™), EEG modul
 • IBP (až 4 kanály)
 • Meranie hlavných hemodynamických parametrov pomocou termodilúcie (C.O.)
 • Neinvazívne monitorovanie centrálnych hemodynamických parametrov pomocou ICG
 • Monitorovanie hladiny neuromuskulárnej aktivity (NMT)
Moderné riešenie upevnenia modulov zabezpečuje okamžitu pripravenosť na začatie monitorovania pacienta. Umiestnenie modulov v tesnej blízkosti samotného monitora umožní lekárovi jednoducho pripojiť káble a snímače k monitoru a spustiť meranie požadovaných parametrov.

Vzdialený prístup k údajom pacienta v reálnom čase alebo k ich trendom , aj keď ste mimo lôžka pacienta.Remote patient monitoring UniViewer

Lekári môžu rýchlo skontrolovať údaje o stave pacienta priamo zo štandardného PC, Mac PC, tabletu, PDA alebo smartfónu.

UniViewer aplikácia umožňuje lekárovi rýchlo skontrolovať údajev svojich pacientov priamo z jeho zariadenia prv než pride k lôžku pacienta.

UniViewer je schopný zobrazovať v reálnom čase údaje monitorovaného pacienta, ako sú krivky signálov, ich číselné hodnoty , alarmy s časovými a číselnými hodnotami; údaje je možné použiť pre tlač. UniViewer môže používať akýkoľvek typ technológie: LAN sieť, Wi-Fi, GSM signál.

UniViewer — softvérový prehliadač rozširuje možnosti funkcií centrálnej monitorovacej stanice. Teraz môžu lekári rýchlo a ľahko získať prístup k aktuálnym údajom o pacientoch zo vzdialených miest pokrytých GSM signálom, alebo kdekoľvek s prístupom k internetu.

UniViewer umožňuje lekárom komunikovať na diaľku s klinickým personálom na mieste, čím sa znižuje oneskorenie terapeutických, alebo diagnostických zásahov, šetrí sa čas a zvyšuje sa produktivita.

Funkcie:
 • Možnosť zobrazenia dát viacerých pacientov - zobrazenie priebehu kriviek v reálnom čase ktoréhokoľvek pacienta, ktorého údaje sú prijaté centralnou monitorovacou stanicou
 • Prístup k monitorovaným údajom pacienta z ktorejkoľvek centrálnej stanice v sieti pomocou prehliadača
 • Automatické prispôsobenie sa zobrazenia podľa veľkosti obrazovky
 • Povolenie používateľa
 • Konfigurovateľné oprávnenia správcu, ovládacie prvky a funkcie
 • Funkcia správy používateľov umožňuje administrátorovi pridávať, definovať a spravovať používateľov
 • Zoznam udalostí
 • Grafické trendy
Pokročilé monitorovanie pacienta – použitie ďalšieho monitora jednoducho nemá zmysel

Je dobre známe, že monitorovanie vitálnych funkcií pacienta vo všetkých fázach nemocničnej liečby v akútnych situáciách je v dnešnej dobe mimoriadne dôležité.

Monitorovanie je vyžadované už pri transporte pacienta (prvolíniové RZP monitorovanie ) z miesta úrazu do nemocnice, počas pobytu na urgentnom príjme, počas predoperanej starostlivisti, počas operačného zákroku, jeho umiestnení na JIS ako aj počas prevozov medzi jednotlivými odeleniami.

V každej z týchto fáz je potrebná iná skupina sledovaných parametrov, ktorá zabezpečí potrebnú úroveň monitorovania situácie. Každá nová klinická situácia si vyžaduje špecifické požiadavky na rozmery zariadení, ich hmotnosť, spôsob vizualizácie, dat a dobu počas ktorej sú schopné pracovať bez pripojenia k elektrickej sieti. Okrem toho vo všetkých fázach liečby ako aj počas transportov , aby boli dostupné pre vzdialené sledovanie v reálnom čase aj v historickom pohľade.

Systém UTAS UniViewer poskytuje komplexné a flexibilné riešenie potrieb kontinuálneho monitorovania vo všetkých fázach starostlivosti o pacienta, a to tak v akútnej fáze liečby, ako aj počas jeho regenerácie.

Klinické pracovisko má možnosť si navrhnúť zostavenie monitorovacieho system pozostávajúceho z jednéj veľkosti monitorov, alebo kombináciou rôznych veľkostí v závislosti na rozsahu monitorovaných parametrov:

 • UM 300-S je monitory s plochou dotykovou obrazovkou (displej 10", 15 " a 20") s vysokým rozlíšením, so vstavanými modulmi pre záznam EKG, SpO2, TK, Tepl., DF, SF a dvomi UniPort™ kanálmi pre rozšírenia možností monitorovaných parametrov.
 • Moduly rozšírených funkcií — súbor Plug&Play modulov poskytujúci: invazívne monitorovanie TK (IBP), monitoring kapnometrie (CO2), zloženie zmesi plynov počas inhalačnej anestézie (AAg), hĺbky anestézie (BIS™), srdcového výdaja (termodilúcia), neinvazívne (ICG) hemodynamické monitorovanie, monitorovanie parametrov EEG, stupeň svalovej relaxácie a ďalšie špecializované moduly.
 • Centrálna monitorovacia stanica UNET-S je navrhnutá na centralizované monitorovanie dôležitých informácií o pacientoch získaných z viacerých monitorov, prčom slúži tiež na ukladanie údajov a spravovanie databázy pacientov.
Súčasné používanie všetkých prvkov systému umožňuje príjem dát na správnom mieste, v správnom čase a v správnom objeme.

Informácie prijaté centrálna stanica UNET-S sa zhromažďujú v databáze pacientsých údajov a môžu sa zobrazovať tak na ktoromkoľvek monitore alebo inej UNET-S pripojenej k sieti.

Neustály prístup do databázy pacienta poskytuje:

 • Prehliadač typu “Bed-to-Bed” – monitor série UM umožňuje prehliadanie údajov ktoréhokoľvek pacienta, ktorého monitor je pripojený k CMS iným UM monitorom pripojeným k tej istej CMS
 • UniViewer — vzdialený prístup k sledovaným parametrom pacienta z ľubovoľného sieťového monitora v režime reálneho času alebo v trendoch.

Pomocou systému UniViewer je možné pacienta monitorovať nepretržite a informácie o pacientovi sa priebežne ukladajú v centrálnej databáze a lekári môžu rýchlo posúdiť stav pacienta aj vo vzdialenom režime.