Medicínske prístroje expertnej triedy

UTAS Technologies s.r.o. projektuje a vyrába moderné medicínske prístroje, ako sú pacientske monitory, elektrokardiografy, centrálne monitorovacie stanice a ventilátory pre umelú pľúcnu ventiláciu. Naše výrobky boli certifikované podľa európskych noriem
(EU smernica 93/42 / ES) a majú СЕ- označenie.

Naše produktové rady

Pacientské Monitory

Monitory s individuálnou konfiguráciou pre nepretržité monitorovanie vitálnych funkcií pacienta.

Dýchacie Prístroje

Ventilačná stanica expertnej triedy kombinuje pokročilé ventilačné režimy s grafickým vyhodnocovaným dynamiky dýchania pacienta, ktorá napomáha v ďalšom rozhodovaní sa lekárom v optimálnom výbere respiračnej podpory.