PRÍSTROJE PRE UMELÚ PĽÚCNU VENTILÁCIU

Od ventilátora pre umelú pľúcnu ventiláciu k ventilátoru pre kritickú respiračnú starostlivosť

UVENT-S je inteligentný ventilátor s širokou ponukou ventilačných režimov s modernou softvérovou a hardvérovou architektúrou, ktorá umožňuje rozšírenú liečebnú podporu dýchania pacienta a zároveň jeho ľahkú integráciu do pracovných postupov podľa protokolov platných pre JIS. Je navrhnutý tak, aby okrem širokej dychovej odpory pacientov, súčasne poskytoval monitorovania a číselne a grafické zobrazovanie parametrov, potrebných pre stanovenie správnej liečebnej starostlivosti ošetrujúcimi lekármi.

Nová generácia JIS ventilátora používajúci stlačené plyny

• Klasické a inteligentné režimy ventilácie pre novorodencov, pediatrických a dospelých pacientov

Garantovaná životnosť kyslíkového senzora počas dizajnovanej doby životnosti prístroja;

Diagnostická a servisná podpora za využitia vzdialeného prístupu.

Nová generácia JIS ventilátorov využívajúcich turbínu

Klasické a inteligentné režimy ventilácie pre novorodencov, pediatrických a dospelých pacientov

Garantovaná životnosť kyslíkového senzora počas dizajnovanej doby životnosti prístroja

Diagnostická a servisná podpora za využitia vzdialeného prístupu

Nová generácia JIS ventilátorov využívajúcich turbínu

Klasické a inteligentné režimy ventilácie pre novorodencov, pediatrických a dospelých pacientov

Garantovaná životnosť kyslíkového senzora počas dizajnovanej doby životnosti prístroja

Diagnostická a servisná podpora za využitia vzdialeného prístupu

Získajte okamžitú podporu

Kompletná ponuka služieb po uvedení medicínskych prístrojov do prevádzky.

Profesionálna asistenčná služba je zásadná, pretože ľudské životy sú závislé na bezproblémovej prevádzke týchto zprístrojov. UTAS poskytuje celý rad servisnej pomoci:
  • Asistencia pri uvedení do prevádzky
  • Technická údržba
  • Dodávky náhradných dielov
  • Nepretržitá konzultačná podpora

Hľadajme riešenia spoločne!

Adresujte vašej otázky na UTAS Technologies aby ste mohli komunikovať priamo s špecializovanými odborníkmi.